Call-центр +380504809115

Мінекономрозвитку показало законопроект для покращення інвестиційного клімату України

Мінекономрозвитку показало законопроект для покращення інвестиційного клімату України

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Метою законопроекту є поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.

Задля досягнення поставлених цілей і завдань, проектом Закону впроваджуються наступні положення:

1) У сфері захисту прав акціонерів:

відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;
включення питання про вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства;
розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю.
2) У сфері відновлення платоспроможності та банкрутства:

встановлюється перехід повноважень зборів кредиторів та комітету кредиторів до мажоритарного кредитора;
надається можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою.
3) У сфері взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання:

Усунення підстав для зловживань довірою внаслідок використання і виготовлення печаток третіх осіб та припинення практики вимагання відбитку печатки на документі державними органами.
Також запроваджуються норми щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері правосуддя, забезпечення виконання договірних зобов’язань, трудового законодавства, будівництва та правочинів з нерухомістю.

Нагадаємо, що Уряд оприлюднив інструкцію для отримання дотації за утримання молодняку ВРХ.