Call-центр +380504809115

Секції біржі

Об'єкти приватизації та засоби виробництва держпідприємств

Товарна біржа "Катеринославська" з 1995 р. співпрацює з Фондом державного майна України (ФДМУ) і його регіональним відділенням по Дніпропетровській області по реалізації на аукціонах об'єктів малої приватизації та об'єктів державної власності на підставі відповідних договорів. На підставі протоколу №8 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності від 26.12.2014 р. ТБ «Катеринославська» визнано переможець конкурсу та включена до Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню майна.

Надає консультаційні і інформаційні послуги з підготовки аукціонів  об'єктами малої приватизації та об'єктами державної власності;
Організовує і проводить аукціони по реалізації об'єктів малої приватизації та об'єктів державної власності;
На Біржі працюють атестовані ФДМУ фахівці, що мають 20-ти річний досвід роботи по організації і проведенню таких аукціонів.

Біржею було проведено понад 227 аукціонів по відчуженню об'єктів державної та комунальної власності, сума реалізації по яким склала 33 863,55 тис. грн.

  Майно підприємств-банкрутів

Одним із основних напрямків діяльності товарної біржі «Катеринославська» - є організація та проведення аукціонів з продажу майна підприємств боржників, як в процедурі санації так і в процедурі ліквідації, де Біржа має більш ніж 15-річний досвід роботи та співпрацює з багатьма арбітражними керуючими. 

За цей час по вказаному напрямку Біржею було проведено 183 аукціони, сума реалізації по яким склала 96,05 млн. грн.

Біржа у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в новій редакції) проводить торги, як в голосовій формі так і в електронній формі.

 Для забезпечення організації аукціонів в голосовій формі у Біржі є в наявності зал для проведення торгів, обладнаний: місцями для учасників торгів; локальною мережею ПЕОМ; електронним табло плазмового типу; всіма необхідними програмно-технічними засобами, в т.ч. веб-камерою, які дозволяють здійснювати фіксацію та відеозапис ходу торгів, а також його збереження.

Для проведення аукціонів в електронній формі Біржа має власний веб-сайт технічні та програмні засоби якого відповідають вимогам Закону.

Майно банків, які підлягають ліквідації
Товарна біржа «Катеринославська» залучена до роботи Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку (лист ФГВФО від 28.12.2015 р. №22-56917/15).
Біржа, у відповідності до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», організує та проводить відкриті торги (аукціони) з продажу майна та інших активів, що обліковуються на балансі неплатоспроможних банків. По цьому напрямку було реалізовано 25 лотів на суму 54 785, 62 тис. грн.

Об'єкти податкової застави
Товарна біржа «Катеринославська» є уповноваженою біржею Державної фіскальної служби України з проведення  та організації аукціонів по реалізації майна та інших активів платників податків, що знаходяться в податковій заставі ( протокол № 2 від 16.12.2014 року засідання конкурсної комісії, створеної відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважень бірж з продажу майна, що перебувають у податковій заставі).
Для організації та проведення аукціонів з реалізації об’єктів податкової застави Біржею укладені договори з районними державними податковими інспекціями м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області. На Біржі акредитовані і працюють брокерські фірми, які мають значний досвід роботи щодо здійснення біржових операцій з об’єктами податкової застави.
Плідна співпраця Біржі з Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області внесла вагомий внесок в поповнення державного бюджету за рахунок погашення боргів платників податків шляхом прозорої процедури продажу майна боржників на конкурентних торгах.

Нерухоме та рухоме майно

Біржа проводить аукціони з продажу нерухомого та рухомого майна недержавної форми власності на підставі власних, розроблених з урахуванням вимог чинного законодавства України, Правил, що забезпечують правову захищеність як угод, укладених на Біржі, так і клієнтів Біржі.

В рамках секції надаються наступні послуги:
- Залучення потенційних покупців на виставлене на продаж майно;
- Організація ознайомлення з виставленим на аукціони майном;
- Експертиза документів, наданих продавцями і покупцями для участі в акуціонах на відповідність вимогам, встановленим Правилами торгів щодо учасників;
- Підготовка та проведення аукціонів з продажу рухомого та нерухомого майна та оформлення їх результатів;
- Консультації з питань встановлення та реєстрації права власності на придбане на аукціонах нерухоме майно.

Земельні ділянки

Біржа має ліцензію на проведення земельних торгів та досвід роботи в цьому напрямку (копія ліцензії серія АГ №583332 від 27.05.2011 р. , видана Державним агентством земельних ресурсів). Біржею було проведено 17 аукціонів з продажу земельних ділянок та прав на них на яких було продано 32 лота загальною вартістю 2 143,2 тис. грн. В штаті Біржі працюють кваліфіковані фахівці, у т.ч. чотири ліцитатора та чотири фахівця з організації та проведення земельних торгів.

Конфісковане та безхазяйне майно
Продаж майна, що перейшло у власність держави (конфіскованого та безхазяйного), здійснюється Біржею на біржових торгах та аукціонах та регламентується Правилами проведення торгів, розробленими Біржею у відповідності з вимогами «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого Постановою КМУ від 25.08.1998 р. №1340, «Порядку продажу на аукціонах майна, що перейшло у власність держави», затвердженого Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Міністерства економіки України та Фонду державного майна України від 31.12.1998 р. №873/172/2453 (далі Порядок 873/172/2453) та положеннями Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”. На Біржі акредитовані брокерські фірми, уповноважені податковими органами на здійснення продажу майна, що перейшло у власність держави.
В рамках секції біржа надає наступні послуги:
Надає консультаційні і інформаційні послуги з підготовки аукціонів об'єктами, що перейшли у власність держави;
Організовує і проводить аукціони по реалізації майна, що перейшло у власність держави;
Оформлює та реєструє біржові договори купівлі-продажу, укладені за результатами проведення біржових торгів з продажу рухомого майна, що перейшло у власність держави.

Товарна

Біржові торги на ТБ «Катеринославська» проводяться відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Господарського Кодексу України, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронний цифровий підпис» і Статуту ТБ «Катеринославська».

Біржа створює організаційні, технологічні, інформаційні і правові умови для централізованого укладання угод на Біржі. Укладання угод на Біржі здійснюється на біржових торгах які проводяться у відповідному торговельному залі у формі голосових або електронних торгів. Електронні торги проводяться засобами біржової електронної системи.

Основні принципи організації торгівлі на Біржі: рівноправність учасників біржових торгів; застосування вільних ринкових цін; публічне проведення біржових торгів.

Біржа забезпечує усім учасникам торгів рівні умови щодо участі у торгах та укладанні угод у відповідності з Правилами біржової торгівлі «ТБ «Катеринославська».