Call-центр +380504809115

Загальна інформація

Товарна біржа “Катеринославська” заснована 30.06.1995р., в період реструктуризації біржового товарного ринку на Україні і починала свою діяльність з організації біржової торгівлі нерухомістю, автотранспортом і об'єктами приватизації. На той час головна мета полягала в становленні біржового ринку нерухомості в місті. Намічена мета була досягнута і сьогодні ринок нерухомості активно функціонує в Україні.
Біржа працює за власними, розробленими відповідно до вимог чинного законодавства України, Правилами біржової торгівлі та Біржового арбітражу, які забезпечують абсолютну правову захищеність біржових операцій та членів Біржі.
Біржею були зроблені перші кроки на шляху розвитку біржового ринку ф'ючерсних контрактів в Дніпропетровському регіоні. Зміни, що відбулися в податковому законодавстві України, призупинили можливість розвитку даного напрямку, відклавши цей вид біржової діяльності на невизначений час.
Разом з тим, навіть в складних умовах виживання на українських ринках, Біржа, відвойовуючи нові сегменти ринку для своєї діяльності, не тільки не зупинилася в своєму розвитку, але й зуміла розширити коло своїх послуг.
Біржа протягом всієї своєї діяльності успішно співпрацює на договірній основі з Фондом державного майна України і його регіональним відділенням по Дніпропетровській області, проводячи біржові торги і аукціони з продажу майна, що перебуває в державній та комунальній власності, і об'єктів приватизації, вносячи тим самим свій внесок в процеси прозорої і конкурентної приватизації на Україні. За останні 10 років Біржею було проведено понад 227 аукціонів по відчуженню об'єктів державної та комунальної власності, сума реалізації по яким склала 33 863,55 тис. грн.
Товарна біржа «Катеринославська» має багаторічний досвід роботи з реалізації майна підприємств-банкрутів на біржових торгах, аукціонах, конкурсах (торги). У відповідності до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, Статуту Біржі на Біржі розроблені Правила проведення торгів для кожної окремої процедури банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація), які визначають порядок підготовки та проведення торгів, права та обов’язки учасників торгів. За останні 15 років Біржею було проведено 183 аукціонів з продажу майна підприємств-банкрутів, сума реалізації по яким склала 96,05 млн.грн.
Вперше в Україні на товарній біржі “Катеринославська” була впроваджена система електронних торгів з купівлі/продажу оптових партій сільськогосподарської та промислової продукції, які проводились за технічною підтримкою Московської фондової біржі (ВАТ «МФБ»). У листопаді 2012 – січні 2013 р.р. були проведені тестові електронні торги вугільною продукцією, за результатами яких ТБ «Катеринославська» була включена в реєстр Міністерства економічного розвітку і торгівлі України в якості електронної біржової площадки по купівлі-продажу вугільної продукції. 
Відповідність Біржі вимогам держави до товарних бірж для обслуговування операцій на аграрному ринку, дозволило їй в 2000-2012 роках отримати висновки Міністерства аграрної політики України на відповідність вимогам, на підставі яких, товарна біржа “Катеринославська” є акредитованою біржею МінАПУ, що сприяло залученню до роботи аграрної секції крупних операторів сільськогосподарського ринку в якості членів Біржі і брокерських фірм, і дозволило Біржі організувати на регулярній основі біржові торги сільськогосподарською продукцією і реєстрацію спотових, форвардних і зовнішньоекономічних контрактів. Товарна біржа “Катеринославська” є членом Союзу Бірж України та входить до його Ради. 
Біржа має всі необхідні технічні та комунікаційні засоби: зал для проведення торгів обладнаний стаціонарними робочими місцями брокерів, електронним табло, локальною мережею ПЕОМ, 16-ти каналами телефонного та факсимільного зв’язку, високошвидкісним Інтернетом.
На сайті щоденно оновлюються новини біржового ринку, оприлюднюються аналітичні огляди, розміщуються результати біржових торгів та інформація про майбутні торги.
Ставлячи головною метою створення максимально сприятливих умов для проведення торгів та здійснення біржових операцій і забезпечення захисту інтересів (як правових так і фінансових) членів Біржі, оперативно застосовуючи нові, неординарні рішення поточних проблем, Біржа упевнено збільшує кількість своїх членів і партнерів, та об'єми біржових угод. ТБ "Катеринославська" має філію в м. Миколаїв. Членами Біржі є юридичні особи, які знаходяться в 17 областях України, діяльність яких пов`язана з продажем державного (комунального), безхазяйного майна та майна, що знаходиться у податковій заставі, земельних ділянок та прав на них, товарами широкого асортименту, здійснення операцій з нерухомим майном. 

ТБ "Катеринославська" проводить аукціони в електронній формі з продажу об`єктів приватизації на електронному майданчику - https://torgi.tbe.com.ua, який забезпечує організацію та проведення торгів в целедобовому режимі.

ТБ "Катеринославськавнесена до списку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, яких має право залучити Уповновадена особа Фонду гарантування вкоадів фізичних осіб для продажу майна та активів неплатоспроможних банків. По цьому напрямку Біржею на електронних торгах реалізовано 25 лотів на суму 54 785,62 тис. грн.